Windykacja wierzytelności masowych

Z windykacji wierzytelności masowych korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa, posiadające znaczną ilość klientów/usługobiorców, których działalność oparta jest o masową sprzedaż produktów i usług lub podmioty świadczące usługi o charakterze powszechnym, np. spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, banki itp.

Celem, który stawiamy sobie za każdym razem, jest jak najszybsze i najskuteczniejsze odzyskanie nieterminowo regulowanych należności. Na przestrzeni wielu lat działalności niejednokrotnie przekonaliśmy się w praktyce, że skuteczna windykacja należności masowych gwarantuje dyscyplinowanie dłużników oraz terminowość spłat w przyszłości. W procesie windykacji wierzytelności masowych podejmujemy działania opierające się zarówno na negocjacjach, wykorzystując tzw. umiejętności miękkie, jak i – w razie konieczności – drogę postępowania sądowego. Wieloletnie doświadczenie i specjalizacja w obsłudze portfeli wierzytelności masowych pozwoliło nam zbudować swoją pozycję na rynku i stworzyć szerokie portfolio firm i podmiotów, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować.

Na życzenie udostępniamy listy referencyjne naszych klientów.