Windykacja przedsądowa

Celem windykacji przedsądowej jest polubowne nakłonienie zobowiązanego do spłaty świadczenia, bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości i organów egzekucyjnych. W tym celu wdrażamy szereg procedur, mających zobligować dłużnika do uregulowania należności. Inicjujemy kontakt pośredni oraz bezpośredni, a po uprzednim przeanalizowaniu sprawy pod kątem faktycznych i prawnych okoliczności sprawy proponujemy najkorzystniejszą formę szybkiego wyjścia z zadłużenia.

Z windykacji przedsądowej korzystają przede wszystkim firmy, których klienci bądź partnerzy nie wywiązują się na czas ze spłaty należności lub utracili płynność finansową. Takich dłużników monitujemy pisemnie, telefonicznie i terenowo (wywiady środowiskowe, kontakty bezpośrednie, ustalanie składników majątku, usługi detektywistyczne), w zależności od przyjętej strategii windykacyjnej i stopnia zaawansowania danej sprawy.

Windykacja przedsądowa jest niskokosztową i skuteczną metodą odzyskiwania pieniężnych należności w relatywnie krótkim czasie. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, a tok postępowania dostosowujemy do specyfiki konkretnego przypadku.