Odszkodowania

Nieszczęśliwych wypadków nie można przewidzieć, ale można zadbać o złagodzenie ich skutków. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się poszkodowanym w wypadku (losowym, drogowym, przy pracy, w wyniku błędu medycznego) – nie czekaj i zgłoś się do nas. Dla osób poszkodowanych i ich rodzin uzyskamy między innymi zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconych dochodów, rentę oraz inne należne świadczenia. Zajmiemy się całym postępowaniem likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, a gdy zajdzie taka konieczność – także przed sądem.

 

  • ustalimy za Ciebie, kto jest odpowiedzialny za szkodę
  • pomożemy Ci w zgromadzeniu dokumentacji medycznej i dowodowej
  • dokładnie wyjaśnimy, jakich świadczeń i na jakiej podstawie możesz się domagać, a później wywalczymy je dla Ciebie przed zakładem ubezpieczeń oraz przed sądem
  • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani wynagrodzenia za uzyskaną refundacją kosztów leczenia, nieskapitalizowanych rent czy opieki